Skap framtiden nå

Book et møte

Sammen med kapital fra investorer, vil et oppstartlån kunne gi mer kapital inn i selskapet enn et tilskudd. Dermed får bedriften lenger tid til å utvikle og bekrefte sin forretningsmodellen.

Oppstartlån fra Innovasjon Norge passer for innovative bedrifter, som ønsker å finansiere utvikling og forberedelser til vekst i selskapet. Bedriften må ha klare ambisjoner, og et betydelig vekstpotensial, samt nødvendig kompetanse for å realisere planene.

Bedriften må være registrert som et AS, være yngre enn fem år, og kunne dokumentere et betalingsvillig marked.

Det stilles ikke krav til hvilke aktiviteter selskapet skal gjennomføre, men det må fremlegges troverdige planer og budsjett for videre utvikling.

Opsido tar hånd om søknadsprosessen på No Cure No Pay basis. Det vil si at dere kun betaler hvis, og når dere får utbetalt støtte, basert på faktisk utbetalt støtte.

Hvis du ikke har testet idéen din opp mot potensielle kunder, eller trenger mer kapital og tid før bedriften er klar for vekstfasen, kan Markedsavklaringstilskudd eller Kommersialiseringstilskudd være den rette løsningen. Se i menyen til høyre for mer informasjon.

Lånet er på maksimalt 1,5 millioner, og er avdragsfritt fram til det forfaller i sin helhet etter fire år. Lånebeløpet må matches med ny privat kapital. Lånet er rentefritt i to år, deretter betales rente på 4,95%. Selskapet må legge fram troverdige planer for betjening av renter i år 3 og 4, samt innfrielse etter år fire, når lånet forfaller i sin helhet.

Bedriften, nøkkelpersoner og kausjonister må være fri for betalingsanmerkninger, og som sikkerhet kreves kausjon på 20% med solidaransvar.