Skap framtiden nå

Book et møte

Hvis du har en innovativ forretningsidé, kan du motta opptil 100 000 kroner i Markedsavklaringstilskudd fra Innovasjon Norge, for å teste om det finnes et behov i markedet for idéen din.

Markedsavklaringstilskudd passer for innovative prosjekter. Forretningsidéen må ha et betydelig internasjonalt vekstpotensial, eller ha et potensial til verdiskaping og omstilling i distriktene.

Bedriften må være yngre enn tre år, og må ha kompetanse eller erfaring til å gjennomføre prosjektet. Forretningsidéen må være innovativ, og ha en nyhetsverdi.

Opsido tar hånd om søknadsprosessen, på No Cure No Pay basis. Det vil si at dere kun betaler hvis, og når dere får utbetalt støtte, basert på faktisk utbetalt støtte.

Tilskuddet er ment til å gi deg kunnskap om hva kunden vil ha, samt teste og dokumentere at det eksisterer et betalingsvillig marked for løsningen. Du kan teste markedet ved å demonstrere eller beskrive ditt produkt for kundene. Dette kan gjøres ved å lage en god beskrivelse, eller en forenklet versjon av løsningen.

Formålet med tilskuddet er at du skal forstå kundens behov bedre, og dermed tilpasse løsningen ut tilbakemeldinger fra potensielle kunder. Prosjektet skal gi deg kunnskap nok til å kunne videreutvikle løsningen med en tilhørende lønnsom forretningsmodell.

Det er kun eksterne kostnader som kan dekkes, og du kan ikke få dekket kostnader som allerede er påløpt. Du kan få dekket eksterne kostnader til markedsavklaring, utvikling av en forenklet løsning til demonstrasjon, nettverksbygging og styrking av relevant kompetanse.

I forkant av tilskuddet må du ha foretatt en vurdering av markedsmuligheter, mulige konkurrenter og alternative løsninger i markedet.

Hvis du allerede har testet idéen og fått bekreftet at det finnes et marked, kan Kommersialiseringstilskudd og Oppstartlån være det rette. Se i menyen til høyre for mer informasjon.

→ Kontakt oss