Skap framtiden nå

Book et møte

Har du en innovativ løsning som du har testet mot potensielle kunder, og dermed bekreftet at det finnes et marked? Da kan du motta opptil 700.000 kroner i Kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge.

Kommersialiseringstilskudd passer for innovative løsninger, med et betydelig internasjonalt vekstpotensial, og som har behov for å videreutvikle løsningen frem til kommersialisering. For bedrifter som bidrar til verdiskaping og omstilling i distriktene, finnes det egne tilbud.

Bedriften må være yngre enn fem år. Det legges vekt på at løsningen er innovativ, og har en nyhetsverdi i forhold til eksisterende løsninger i markedet.

Opsido tar hånd om søknadsprosessen på No Cure No Pay basis. Det vil si at dere kun betaler hvis, og når dere får utbetalt støtte, basert på faktisk utbetalt støtte.

For å motta Kommersialiseringstilskudd, må du ha testet løsningen mot potensielle kunder for å dermed vite hvordan løsningen skal tilpasses for å dekke kundens behov. Du må også kunne dokumentere at det er et betalingsvillig marked for din løsning.

Hvis du ikke har testet idéen din opp mot potensielle kunder, kan Markedsavklaringstilskudd være den rette løsningen. Se i menyen til høyre for mer informasjon.

Kommersialiseringstilskudd kan delfinansiere aktiviteter som:

Tilskuddet kan utgjøre inntil 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag for eksterne kostnader. For interne kostnader kan tilskuddet utgjøre inntil 50 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Du kan ikke ta med kostnader som allerede er påløpt.

Tilskuddet er begrenset opptil kr 700 000, og det stilles som krav at du har minimum 25 prosent egenfinansiering. Dersom du har mottatt Markedsavklaringstilskudd, regnes dette inn i maksbeløpet.

Oppstartlån kan også være en god løsning ved kommersialisering. Se i menyen til høyre for mer informasjon.

→ Kontakt oss