Skap framtiden nå

Book et møte

Hvis din bedrift planlegger å utvikle innovative løsninger innen miljøteknologi, kan Miljøteknologiordningen være det rette for dere. Innovasjon Norge kan dekke en betydelig del av kostnadene ved utvikling, produksjon og testing av nye, miljøvennlige løsninger i pilot- og demonstrasjonsfasen.

Utvikling og testing av ny miljøteknologi kan være krevende, og er ofte forbundet med høy finansiell risiko. I den kritiske fasen fra teknologiutvikling til markedsintroduksjon, kan Miljøteknologiordningen redusere risikoen betydelig for bedriften og investorer.

Støtte til pilot- og demonstrasjonsanlegg passer for bedrifter som ønsker å prøve ut, og vise fram sine løsninger, samt å sikre at løsningen er optimalt tilpasset de krav og behov som er i markedet.

Pilotanlegg er utvikling av en ny, fungerende løsning for uttesting i mindre skala enn fullskala. Løsningen kan være et produkt, en tjeneste eller en prosess.

Demonstrasjonsanlegg er videreutvikling av en fungerende løsning for uttesting i stor skala før full industriell produksjon eller lanseres som fullverdig tjeneste.

For å motta støtte må løsningen må være nyskapende, og miljøeffekten må beskrives og kvantifiseres. Prosjektet må gi økt verdiskaping i Norge i form av nye arbeidsplasser, styrket kompetanse og økt konkurransekraft.

Prosjektet må ha et betydelig internasjonalt markedspotensial. Bedriften må utarbeide en god og realistisk markedsplan for prosjektet, og ha finansiell og teknologisk evne til å gjennomføre prosjektet.

Alle norske bedrifter kan søke om tilskudd, og det forutsettes at søknad er sendt før prosjektet settes i gang.