Skap framtiden nå

Book et møte

Finansier 45% av prosjektkostnadene med en Innovasjonskontrakt

I tett samarbeid med pilotkunder kan dere lansere nye produkter og tjenester på en raskere og mer effektiv måte, med betydelig lavere risiko.

Innovasjonskontrakter passer best for små og mellomstore bedrifter som er innovative, og som i tett samarbeid med en pilotkunde kan utvikle en ny og bedre løsning for kunden.

Med Innovasjonskontrakt kan dere få dekket opp til 45% av egne kostnader i prosjektet.

30% av tilskuddet kan utbetales når prosjektet starter. Ytterligere 50% kan utbetales når minst halvparten av kostnadene er påløpt.

Produktet eller tjenesten som dere skal utvikle må ha et stort internasjonalt potensial, og må kunne skaleres inn et marked som er villig til å betale for løsningen. Løsningen må ha en grad av innovasjon, men det stilles vesentlig lavere krav til forskningshøyde enn Skattefunn.

En annen viktig forutsetningen er at risikoen i prosjektet er så stor, at tilskuddet er nødvendig for å kunne starte prosjektet.

Det legges vekt på at bedriften har kompetanse og kapital til å gjennomføre prosjektet, samt at bedriften kan bygge opp en bærekraftige forretningsmodell rundt løsningen, som kan gi varig verdiskaping i Norge i form av kompetanse og arbeidsplasser.

Som leverandørbedrift er det dere som er prosjekteier og den som søker om støtte på vegne av innovasjonsprosjektet.

Pilotkunden kan være en eller flere norske eller utenlandsk bedrifter, eller norske eller utenlandske offentlige virksomheter. Pilotkundens skal bidra i prosjektet tilsvarende 20% av prosjektets totale kostnader.

Som regel er dette i form av arbeidstimer hvor kunden definerer behov og krav, tester løsninger etc.

Pilotkunden kan være en eller flere norske eller utenlandsk bedrifter, eller norske eller utenlandske offentlige virksomheter. Pilotkundens skal bidra i prosjektet tilsvarende 20% av prosjektets totale kostnader.

Prosjektene bør ha en varighet på mellom 1 til 3 år.