Skap framtiden nå

Book et møte

Hvis din bedriften samarbeider med en FoU-partner, har dere muligheten til å få dekket opptil 70% av kostnadene i prosjekter med forskningsbasert innovasjon.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet er et av Forskningsrådets største programmer. Formålet med støtteorningen er å finansiere forskningsrettede innovasjonsprosjekter som kan gi høy verdiskaping både for bedriftene og samfunnet.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal bidra til størst mulig bærekraftig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter og deres samarbeidende forsknings- og utviklingsmiljøer.

Støtteordningen passer for bedrifter som ønsker å samarbeide med FoU-miljøer for å gjennomføre krevende innovasjonsprosjekter.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet finansierer forskning som leder til nye forretningsmodeller, produkter, prosesser og tjenester.

Det er bedriften selv som tar initiativ til prosjekt. Med utgangspunkt i bedriftens egne mål og strategier for forskning, innovasjon og forretningsutvikling, velger bedriften selv FoU-partnere og tema for prosjektet.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet er en åpen konkurranse hvor prosjekter fra ulike bransjer og miljøer konkurrerer om å få støttemidler. Innovasjonsprosjekt i næringslivet støtter de beste prosjektene uansett bransjetilhørighet. Grad av innovasjon og muligheter for verdiskapning veier tyngst i valg av prosjekter som får støttemidler.

Offentlig støtte fra Innovasjonsprosjekt i næringslivet kan være et viktig konkurransefortrinn for din bedrift.

Men for mange kan det være en tidkrevende utfordring å skrive søknaden selv. I tillegg er det stor konkurranse om støttemidlene. Manglende tid og kunnskap kan føre til hastverk og en lite gjennomtenkt søknad, med tilhørende risiko for avslag.

Opsido har lang erfaring med å søke Innovasjonsprosjekt i næringsliv. Vi vet hva som skal vektlegges og hvordan vi skal få frem avgjørende faktorer som gir høyere sannsynlighet for godkjenning.

Vi har det som kreves av kunnskap og kompetanse, og bistår med alle oppgavene i prosessen, fra å kartlegge muligheter til å utarbeide søknad. Alle oppgaver er inkludert i vår No Cure No Pay avtale. Det vil si at dere kun betaler hvis og når dere får utbetalt støtte, basert på faktisk utbetalt støtte.